Welkom op de website van Praktijk Pyretta

Praktijk Pyretta is een gecontracteerde zorgaanbieder in de Specialistische Jeugdhulpverlening. Wij hebben contracten met alle gemeenten in de provincie Friesland. Dit houdt in dat de hulpverlening, als die aan bepaalde voorwaarde voldoet, volledig vergoed wordt. Wij bieden hoogwaardige en specialistische hulp aan kinderen, jongeren (0-18) en hun ouders.

De jeugdhulpverlening bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het jeugdzorgveld. Een kind staat namelijk nooit op zichzelf. Het is onderdeel van een familiesysteem. Als er dus zorgen zijn om een kind gaan we naast de begeleiding van het kind ook onderzoeken hoe het met de andere gezinsleden gaat. Gezinnen fungeren namelijk als een systeem. Een integrale aanpak dus waar het kind centraal staat en zijn omgeving nauw betrokken wordt. Het doel is dat het kind, de jongere ongehinderd en vol vertrouwen zich weer verder kan ontwikkelen. 

Praktijk Pyretta werkt samen met professionele jeugdhulpverleners waardoor het mogelijk is hulpverlening in te zetten met dieren/paarden (nabij Heerenveen) of met sport (kick) boks-therapie in Heerenveen en Leeuwarden. 

Naast de jeugdhulpverlening bieden wij pedagogische coaching en groepstrainingen ‘op maat’ binnen onderwijsinstellingen.