Welkom op de website van Praktijk Pyretta

Praktijk Pyretta biedt therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Naast de therapiesessies bieden wij coaching en trainingen aan gemeenten en onderwijsinstellingen. 
Als kinder- en jeugdtherapeut bieden wij psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Het doel is dat het kind, de jongere ongehinderd en vol vertrouwen zich weer verder kan ontwikkelen.

De kinder- en Jeugdtherapie bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het jeugdzorgveld. Een kind staat namelijk nooit op zichzelf. Het is onderdeel van een familiesysteem. Als er dus zorgen zijn om een kind gaan we naast de begeleiding van het kind ook onderzoeken hoe het met de andere gezinsleden gaat. Gezinnen fungeren namelijk als een systeem. Een integrale aanpak dus waar het kind centraal staat en zijn omgeving nauw betrokken wordt. 

Praktijk Pyretta werkt samen met professionele coaches, trainers en acteurs.