Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Welkom op de website van Praktijk Pyretta

Praktijk Pyretta biedt therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Naast de therapiesessies bieden wij coaching en trainingen aan gemeenten, onderwijsinstellingen en voetbalclubs.

Als kinder- en jeugdtherapeut bieden wij psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.
Het doel is dat het kind, de jongere ongehinderd en vol vertrouwen zich weer verder kan ontwikkelen.
De kinder- en Jeugdtherapie bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het nieuwe jeugdzorgveld. Een integrale aanpak waar het kind centraal staat en zijn omgeving nauw betrokken wordt. 

De therapie/coaching voor volwassen en ouderbegeleiding is er op gericht om  bewuster van jezelf te worden. Door 'oude' patronen te gaan herkennen zal er ruimte ontstaan om nieuwe structuren te ontwikkelen. Ander gedrag, andere gevoelens en andere gedachten zullen merkbaar worden.

Het uitgangspunt van alle therapieën is dat wij uitgaan van het zelfhelend vermogen van het kind, de jongere of volwassene. De therapeut begeleidt de cliënt om dit zelfhelend vermogen te ontdekken en te benutten.

Praktijk Pyretta werkt samen met professionele kinder- en jeugdtherapeuten, coaches, trainers en acteurs.

 
Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl