Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Het Geboorteproces

De impact van zwangerschap en geboorte op het gedrag van de baby, het kind en later de volwassene


Uit een hoeveelheid onderzoeken is inmiddels bekend dat het de eerste periode is; van conceptie tot en met de eerste jaren van de baby, dat de basis vormt voor onze latere fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling.


Prenatale ervaringen hebben een blijvend effect op de menselijke psyche
Nieuwe bevindingen uit de neurowetenschappen, de celbiologie en de prenatale psychologie tonen aan dat de mens beschikt over meerdere vormen van geheugen.
Naast het 'expliciete' bewuste geheugen beschikken we ook over een celgeheugen dat zich samenvoegt in het lichaamsgeheugen.
Wanneer de foetus nog geen hersenen heeft worden "biochemische ervaringen"(VernY, 2002) al opgeslagen in het cellulaire geheugen. Volgens celbioloog Bruce Lipton (2001) "lezen"cellen als het ware hun omgeving. Herinneringen worden dus opgeslagen en worden nooit meer vergeten.


zwangerschap geboorteproces 034
 
Volgens de prenatale psychologie en celbiologie blijkt dat er imprints opgedaan worden in het prilste begin van ons leven en dan ook het meeste impact hebben op het gedrag van de baby, het kind en later de volwassene. Wat we namelijk in deze periode ervaren hebben komt tot uiting in hoe wij later het leven ervaren!
De celbiologie heeft echter aangetoond dat individuele cellen een ervaringsgericht geheugen vormen. De herinneringen zijn opgeslagen in het celgeheugen van het lichaam en ook al herinneren wij nu als volwassene ons dit niet bewust, in het hier en nu herhalen we deze patronen vaak keer op keer.


De biologische en psychische ontwikkeling vindt dus al plaats voor de geboorte. De foetus heeft vormen van bewustzijn en van geheugen waardoor hij opgedane ervaringen kan vasthouden. Er is dus interactie met de omgeving. Wat belangrijk is, is dat omgevingsfactoren een grote rol spelen. De psychische mogelijkheden zijn daardoor vele malen groter dan men voorheen dacht (Chamberlain 1999). Denk aan bijvoorbeeld stemintonaties, gezichtsuitdrukkingen e.d.

Het gehele geboorteproces heeft invloed op het gedrag van de baby, het kind en later de volwassene. Veel patronen en gevoelens in het dagelijks leven zijn terug te brengen naar ervaringen uit deze tijd.
 

Oorzaken van geboortetrauma zijn o.a.:
  • Opwekken van de geboorte
  • Medische interventies zoals zoals tang- en vaccuümverlossing
  • Keizersnede
  • Vroeggeboorte
  • Couveuse
  • klem zitten in het geboortekanaal
  • navelstrengproblemen
  • verkeerde ligging zoals stuit en aangezichtsligging
  • Operaties die de baby in het prille begin al moet ondergaan

Het is dus logisch dat het gehele geboorteproces een grote impact heeft op de manier waarop wij nu met spanningen omgaan en in het dagelijks leven staan.

Herken je een geboortetrauma bij jezelf of bij je kind, maak dan gerust een afspraak! Jullie zijn van harte welkom in mijn praktijk!


praktijk pyretta zwangerschap begeleiding 045
De baarmoeder is tijdens de zwangerschap veilig voor de baby. Op deze plaats wordt de basis gelegd voor het verdere leven van het kind.
Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl