Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

'Ik leer anders'

Beelddenken: Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training ‘Ik leer anders‘

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar hun manier van denken.

Ieder mens is uniek. Er bestaat geen specifiek type beelddenker.
Beelddenkers herkennen zich bijna altijd in meer dan één van onderstaande types:

* de creatieve beelddenker (vaak voorkeur visualiseren lesstof)
* de dromerige beelddenker (vaak voorkeur visualiseren of fotograferen lesstof)
* de rechtlijnige beelddenker (vaak voorkeur fotograferen lesstof)

Na het maken van een afspraak ontvang u van een intakeformulier en een observatielijst om in te vullen. Hierin zijn verschillende karaktereigenschappen opgenomen met daarbij de ontwikkeling op sociaal gebied en de mogelijke leerproblemen. Tijdens het intakegesprek bespreken we het intakefomulier en de observatielijst.
We werken alle vragenlijsten van de observatielijst door. Aan de hand van een positieve uitkomst kan ik samen met uw kind bespreken of hij of zij zich herkent als beelddenker. Dit betekent dat uw kind een voorkeur heeft voor visueel leren. 
De observatielijst geeft een indicatie voor een visuele voorkeur van denken en aan deze observatielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Verder bekijken we ook de erfelijkheidsfactor. Uit ervaring weten we dat minimaal één van de ouders deze visuele manier van denken herkent in de familie. Ook al heb je vroeger geen leerproblemen gehad, de manier van denken lijkt erfelijk. Het ‘beleven’ van de wereld in plaats van het ‘beredeneren’ van de wereld. Ouders weten ook al heel vroeg dat hun zoon of dochter ‘anders’ en bijzonder is.
(Wanneer een kind een handicap heeft doof, verstandelijk beperkt, hersenletsel dan is deze manier van denken niet erfelijk bepaald).

Note: Een beelddenker hoeft geen leerproblemen te hebben. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben vaak een voorkeur voor visueel leren. Deze groep heeft het compensatievermogen om de reguliere lesstof eigen te maken. Toch zie je vaak automatiseringsproblemen of een vorm van dyslexie bij deze slimme leerlingen.

Deze leermethode is toepasbaar voor zowel kinderen in het basisonderwijs als voor jongeren in het voortgezet onderwijs.

Een training bestaat uit een intakegesprek met ouder en het kind.
Indien uw kind een beelddenker bestaat het vervolg 6 tot 8 lessen.
Aanschaf werkboek € 39,-. Daarnaast is het ook mogelijk om online (thuis en op school) te gaan oefenen. De school kan de woordjes per lesstof zelf toevoegen aan het programma (kosten € 10,- per jaar).

voor meer informatie over beelddenkers, klik dan hier: https://www.ikleeranders.nl/

Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl