Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Kosten en vergoedingen

Kosteloze vergoeding:
Praktijk Pyretta heeft een samenwerkingsverband  met Hospescoaching (https://hospescoaching.nl)
Hospescoaching is als specialistische jeugdzorgaanbieder gecontracteerd onder de Jeugdwet voor heel Friesland.
Door onze samenwerking komen de begeleidingstrajecten (kind en/of ouderbegeleiding) bij Praktijk Pyretta in aanmerking voor een kosteloze begeleiding!
Dit houdt in dat therapie voor kinderen en ouderbegeleiding kosteloos is als u een
verwijzing hebt van uw (huis)arts, GGD-arts of van het Sociaal Wijkteam van uw gemeente.
Wij zijn enorm trots op onze prachtige samenwerking! Hierdoor kunnen er nog meer kinderen en ouders bijgestaan worden door deze financieel laagdrempelige zorgverlening en worden zo onze professionele krachten gebundeld!

Praktijk Pyretta is HBO gecertificeerd en geregistreerd en aangesloten bij erkende beroepsverenigingen:
*  VIV (Vereniging Intergrale Vitaliteitkunde)
*  RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg)
RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg (artsen en therapeuten) certificeert en registreert.
Als lid van de VIV beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie. Hierdoor kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Voor kortdurende trajecten kunt u zonder verwijzing van uw huisarts in mijn praktijk terecht. Zonder verwijzing kunnen de kosten gedeclareerd worden (geheel of gedeeltelijk) uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering.
Uw eigen risico is hiervoor niet van toepassing!


Het behandeltarief                    €   75,-  per uur

De kosten zijn vrijgesteld van BTW. De factuur wordt per mail nagezonden en kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.
Het behandeltarief voor zakelijke coachingsgesprekken voor volwassenen zijn € 100,00 per uur exclusief BTW en worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. 

Een afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt in zijn geheel in rekening gebracht!

AGB-code praktijk: 90-056185 
AGB-code zorgverlener: 90-047607
VIV registratienummer: 1907730B
RBCZ registratienummer: 505015R
KVK registratienummer: 56016948
 Logo VIVundefined


Vergoedingen 2018:
Praktijk Pyretta staat vermeld in de zorggids van de VGZ en de therapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering door onderstaande zorgverzekeraars:


Aevitiae
Achmea (ZilverenKruis, Groene Land, PWA en Interpolis)
AnderZorg
Agis 
Avero Achmea (VPZ, Kettlitz, Deenik)
AZVZ
CZ
CZ Direct
Delta Lloyd 

De Friesland
FBTO
De Goudse
IAK
IZA
IZA Cura
IZZ
Kiemer Zorgverzekeraar
Menzis
National Academic
Nedasco
Ohra

ONVZ 
OZF Achmea
PMA
PNO
Promovendum
Turien en Co
UMC
VvAA
Univé
Univé Zekur
VGZ
Zorg en Zekerheid
Zorgzaamverzekerd
Zilveren Kruis


Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl