Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Kosten en vergoedingen

Volledige vergoeding
Door professionele krachten te bundelen heeft Praktijk Pyretta samenwerkingsovereenkomsten met andere kinder- en jeugdpraktijken, die als specialistische jeugdzorgaanbieders gecontracteerd zijn.
Door deze samenwerking worden de begeleidingstrajecten (kind en/of ouderbegeleiding) bij Praktijk Pyretta, mits er voldaan is aan de gestelde eisen, volledig vergoed door de Gemeente Friesland, Groningen en een gedeelte in de provincie Drenthe.
Dit houdt in dat therapie voor kinderen en ouderbegeleiding volledig vergoed worden als u een verwijzing hebt van uw (huis)arts, GGD-arts of van het Sociaal Wijkteam van uw gemeente.

Wij zijn trots op onze prachtige samenwerking! Hierdoor kunnen er nog meer kinderen en ouders bijgestaan worden door deze financieel laagdrempelige zorgverlening en worden onze professionele krachten zo gebundeld!

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering
Voor kortdurende trajecten kunt u zonder verwijzing van uw huisarts in mijn praktijk terecht. Zonder verwijzing kunnen de kosten gedeclareerd worden (geheel of gedeeltelijk) uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering.
Uw eigen risico is hiervoor niet van toepassing!
Het behandeltarief is € 75,-  per uur
De factuur wordt na iedere sessie per mail nagezonden en kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.
Zakelijke coachingsgesprekken zijn € 95,00 per uur en worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. 
Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW. 

Praktijk Pyretta is HBO gecertificeerd en geregistreerd en aangesloten bij erkende beroepsverenigingen:
*  VIV (Vereniging Intergrale Vitaliteitkunde)
*  RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg)
RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg (artsen en therapeuten) certificeert en registreert.
Als lid van de VIV beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie. Hierdoor kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Een afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt in zijn geheel in rekening gebracht!

Praktijk Pyretta is in bezit van een AGB-code voor zowel de praktijk als zorgverlener. Deze AGB code wordt vermeld in alle correspondentie, dus ook op de factuur. 
VIV registratienummer: 1907730B
RBCZ registratienummer: 505015R
KVK registratienummer: 56016948
 Logo VIVundefined


Vergoedingen 2018:
Praktijk Pyretta staat vermeld in de zorggids van de VGZ en de therapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering door onderstaande zorgverzekeraars:


Aevitiae
Achmea (ZilverenKruis, Groene Land, PWA en Interpolis)
AnderZorg
Agis 
Avero Achmea (VPZ, Kettlitz, Deenik)
AZVZ
CZ
CZ Direct
Delta Lloyd 

De Friesland
FBTO
De Goudse
IAK
IZA
IZA Cura
IZZ
Kiemer Zorgverzekeraar
Menzis
National Academic
Nedasco
Ohra

ONVZ 
OZF Achmea
PMA
PNO
Promovendum
Turien en Co
UMC
VvAA
Univé
Univé Zekur
VGZ
Zorg en Zekerheid
Zorgzaamverzekerd
Zilveren Kruis


Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl