Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Werkwijze

U kunt telefonisch of via het contactformulier contact opnemen voor meer informatie of het maken van een afspraak. https://www.praktijkpyretta.nl/Contact_Pyretta

Intakegesprek
Het intakegesprek bestaat uit een sessie met de ouder(s) en een sessie met ouder(s) en kind. Tijdens het eerste intakesprek maken we eerst kennis met elkaar en worden er vragen gesteld over de hulpvraag.
In het tweede intakegesprek worden er meer vragen gesteld over de kindertijd, kleutertijd, peutertijd en over de zwangerschapsperiode en geboorte van uw kind.
Aan het einde van deze intakegesprekken worden de ervaringen samengevat tot een geheel (rode draad in het verhaal). Vervolgens bespreken we het vervolgtraject en zal er een behandelplan worden gemaakt. De duur van het aantal sessies verschilt per traject.

Kinderen/jongeren
Belangrijk in dit proces is de samenwerking met u als ouder van uw kind en indien mogelijk ook met de kinderopvang of met de school. Ik geef de ouders tips en steun om het verbeterproces van het kind zo optimaal te laten verlopen. Indien nodig kan het zijn dat ik doorverwijs naar een collega deskundige.

Therapievormen
Psychosociale therapie
Speltherapie
Focusing
Visualisaties
Therapie met paard
EMDR
Hulpverlening & Sport (groepsverband)
Wandelcoaching
Leer methode `Ik Leer Anders`

Volwassenen
In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en worden er vragen gesteld over de hulpvraag. Als we een klik met elkaar hebben, dan maken we een vervolg afspraak. We bespreken na het tweede gesprek wat de mogelijkheden zijn voor een vervolgtraject.

Ouderbegeleiding
Mocht uw als ouders hulp-ondersteuning nodig hebben in de opvoeding van uw kind, dan kunt u ook bij ons terecht en kan de aanvraag voor hulp gericht op de gezinssituatie worden ingediend bij de gemeente en kunt u in aanmerking komen voor kosteloze begelelding.

DSC 0785 NEF
Praktijk Pyretta
Herenwal 67a
8441 BB Heerenveen
T  06‐41 20 31 78   E info@praktijkpyretta.nl
vormgeving en realisatie: wiep van der meulen | powered by: knoop.nl