SPECIALISTSCHE JEUGDHULP IN FRIESLAND

Volledige vergoeding

Praktijk Pyretta is een gecontracteerde zorgverlener in de Specialistische Jeugdhulpverlening en heeft contracten met alle gemeenten in de provincie Friesland. Dit houdt in dat de hulpverlening (kinderen, jongeren en ouderbegeleiding van 0 tot 18 jaar) bij Praktijk Pyretta volledig vergoed worden! Voorwaarde is dat de verblijfplaats van de gezaghebbende ouders van de jeugdige in de provincie Friesland ingeschreven staat. Als gezaghebbende ouder heeft u een verwijzing van uw (huis)arts, GGD-arts/medisch specialist of van het Sociaal Wijkteam van uw gemeente nodig om in aanmerking te komen voor deze volledige vergoeding.

Jongeren vanaf 16 jaar en ouder hebben geen toestemming meer nodig van hun ouders. De behandeling voor jongeren tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de Gemeente. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts, medische specialist of jeugdarts nodig, of een aanmelding door de gemeente (sociale wijkteams of TJG). 

Door professionele krachten te bundelen heeft Praktijk Pyretta samenwerkingsovereenkomsten met specialistische jeugdzorgaanbieders.

Volwassenen kunnen zonder verwijzing van de huisarts in mijn praktijk terecht. De kosten hiervan worden niet vergoed. Het behandeltarief is € 95,-  per uur. 

Praktijk Pyretta is HBO gecertificeerd en geregistreerd en aangesloten bij erkende beroepsverenigingen:

* SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is een verplichte registratie voor professionals die op HBO- en WO-niveau werken binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.
* BPSW is een beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. 

Klachtenportaal Zorg: aansluiting bij een geschillen commissie zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Praktijk Pyretta is KIWA gecertificeerd!
Dit keurmerk staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. 

SKJ registratienummer: 140023545
KVK registratienummer: 56016948
BPSW registratienummer: 626453
KIWA registratienummer: 19536