Volledige vergoeding
Door professionele krachten te bundelen heeft Praktijk Pyretta samenwerkingsovereenkomsten met jeugdzorg instellingen die als specialistische jeugdzorgaanbieders gecontracteerd zijn. Door deze samenwerking worden de begeleidingstrajecten (kind en/of ouderbegeleiding) bij Praktijk Pyretta, mits er voldaan is aan de gestelde eisen, volledig vergoed door de Gemeente Friesland, gedeelte van de provincie Groningen en Drenthe. Dit houdt in dat therapie voor kinderen en ouderbegeleiding volledig vergoed worden als u een verwijzing hebt van uw (huis)arts, GGD-arts of van het Sociaal Wijkteam van uw gemeente. 

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering
Vanaf 18 jaar is het niet meer mogelijk om vergoeding te ontvangen voor hulpverlening vanuit de jeugdzorg. U kunt dan zonder verwijzing van uw huisarts in mijn praktijk terecht. De kosten kunnen dan gedeclareerd worden (geheel of gedeeltelijk) uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering (valt onder psychosociale hulpverlening). Uw eigen risico is hiervoor niet van toepassing!
Het behandeltarief is € 75,-  per uur. De factuur ontvangt u na iedere sessie per mail en kan vervolgens ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW. 

Praktijk Pyretta is HBO gecertificeerd en geregistreerd en aangesloten bij erkende beroepsverenigingen:
SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is een verplichte registratie voor professionals die op HBO- en WO-niveau werken binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.
RBCZ  is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg (artsen en therapeuten) certificeert en registreert.
VIV is een beroepsvereniging voor therapeuten. Ik beschik  over een aansluiting bij een geschillencommissie en kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.   

Praktijk Pyretta is KIWA gecertificeerd! Dit keurmerk staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. 

SKJ registratienummer: 140023545
VIV registratienummer: 1907730B
RBCZ registratienummer: 505015R
KVK registratienummer: 56016948
KIWA registratienummer: 1953                                    

Praktijk Pyretta is tevens in het bezit van een AGB-code voor zowel de praktijk als zorgverlener. De AGB codes worden vermeld in alle correspondentie.

Een afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt in zijn geheel in rekening gebracht!