Volledige vergoeding
Door professionele krachten te bundelen heeft Praktijk Pyretta samenwerkingsovereenkomsten met jeugdzorg instellingen die als specialistische jeugdzorgaanbieders gecontracteerd zijn. Door deze samenwerking worden de begeleidingstrajecten (kind en/of ouderbegeleiding) bij Praktijk Pyretta, mits er voldaan is aan de gestelde eisen, volledig vergoed door de Gemeenten in Friesland! Dit houdt in dat therapie voor kinderen en ouderbegeleiding volledig vergoed worden als u een verwijzing hebt van uw (huis)arts, GGD-arts of van het Sociaal Wijkteam van uw gemeente. 

Volwassenen kunnen zonder verwijzing van de huisarts in mijn praktijk terecht. De kosten hiervan worden niet vergoed. Het behandeltarief is € 95,-  per uur.  De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Voor zakelijke coaching wordt er wel BTW berekend.

Praktijk Pyretta is HBO gecertificeerd en geregistreerd en aangesloten bij erkende beroepsverenigingen:

* SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is een verplichte registratie voor professionals die op HBO- en WO-niveau werken binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.
* BPSW is een beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. 

Klachtenportaal Zorg: aansluiting bij een geschillen commissie zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Praktijk Pyretta is KIWA gecertificeerd! Dit keurmerk staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. 

SKJ registratienummer: 140023545
KVK registratienummer: 56016948
BPSW registratienummer: 626453

KIWA registratienummer: 19536

Een afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt in zijn geheel in rekening gebracht.