Bestaan er in jouw leven steeds terugkerende patronen, terwijl jij je machteloos voelt om ze te veranderen?

Zou jij graag meer evenwicht in je leven willen voor jezelf en/of in je werk, met je kinderen of in je relatie? En is praten met je vrienden, familie of collega’s niet altijd voldoende? Dan kan therapeutische begeleiding je helpen om in alle rust even stil te staan bij jezelf en bij jouw gevoelens.

Psychosociale therapie is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. De focus ligt hierbij niet alleen op de problemen zelf, maar ook op de manier waarop ze ervaren worden, welke betekenis ze hebben in het leven en hoe ermee omgegaan wordt. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Door onder meer het vergroten van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen en het aanboren van alternatieven, wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Door het (h)erkennen van de patronen die jou belemmeren in je unieke ‘zijn’ tot uitdrukking te brengen, komt tijdens deze therapie inzicht hoe je vrij te maken van deze oude patronen en pijn. Het vraagt om aandacht en bewustwording om daarna de ervaringen die geleid hebben tot deze afweerpatronen te integreren en los te laten


Voorbeelden van problemen:

 • conflicten op het werk
 • scheidingsproblematiek
 • eenzaamheid
 • omgaan met ziekte
 • omgaan met stress
 • moeilijkheden met de opvoeding
 • rouwverwerking
 • depressiviteit
 • overspannen
 • burnout
 • angsten
 • emotionele problemen


Psychosociale hulpverlening is een duurzame vorm van zorg: het richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol. Het heeft een dieperliggende, structurele en contextuele benadering waardoor een echte positieve en blijvende verandering ontstaat.

Tijdens de therapiesessies gaan we dieper in op de hulpvraag. Hierdoor word jij je meer en meer bewuster van jezelf en zal er ruimte ontstaan om nieuwe structuren te ontwikkelen. Ander gedrag, andere gevoelens en andere gedachten zullen merkbaar worden. De duur van het aantal sessies hangt af van de hulpvraag.

DSC_0806.NEF
DSC_0806.NEF

“Je hoeft jezelf niet te veranderen,
je hoeft jezelf alleen maar te herinneren
wie je werkelijk bent “

“Je hoeft jezelf niet te veranderen,
je hoeft jezelf alleen maar te herinneren
wie je werkelijk bent “

Maak een afspraak

[ninja_form id=1]